İstanbul Portalı >> etik >> Mevzuat


ETİK MEVZUATI

 1. 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

  Türkçe metin
  İngilizce metin

 2. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı (18.05.2010)

 3. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Türkçe metin
  İngilizce metin

 4. Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

Kurul Genelgeleri/ İlke Kararları

 1. 2008/2 ; 24 Kasım Öğretmenler Günü


DİĞER İLGİLİ MEVZUAT

ANAYASA'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ

KANUNLAR

 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI ANLAŞMA VE KARARLAR

 1. 1 Şubat 2000 - OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi 4518 sayılı Kanunla onaylandı.

 2. 24 Mart 2001 – İçeriğinde yolsuzlukla mücadeleyle ilgili öncelikli hedeflerinde yer aldığı Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar kabul edildi.

 3. 17 Nisan 2003 - Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Avrupa Konseyi Sözleşmesi 4852 sayılı Kanunla onaylandı.

 4. 10 Aralık 2003 - Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalandı.

 5. 14 Ocak 2004 - Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Avrupa Konseyi Sözleşmesi 5065 sayılı Kanunla onaylandı.


YÖNETMELİKLER

 1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

 2. Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik


GENELGELER VE İLKE KARARLARI

Başbakanlık Genelgeleri

 1. 2004/27 ; Kamu Görevlileri Etik Kurulu

 2. 2005/16 ; Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Seyahatler ve Hediye Uygulaması

 3. 2009/19; Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi.


 
Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00 Faks No: +90 212 512 20 86