İstanbul Portalı >> etik >> Genelgeler ve İlke Kararları


GENELGELER VE İLKE KARARLARI

Kurulumuz 5176 sayılı Kanun'un 3. maddesi ile kendisine verilen “kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak” görev ve yetkisi çerçevesinde; kamuoyuna yansıyan olumsuzlukların iyileştirilmesi ve kamu görevlilerine yönelik itibar ve güvenin arttırılması için önem arz eden genel nitelikli çeşitli konularda etik ilkelere uygun bir işleyişin sağlanması amacıyla “ilke kararları” almaktadır; Bu kararlar, Kurul Başkanımızın imzası ile “genelge” halinde tüm kamu görevlilerine duyurulmaktadır.

Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00 Faks No: +90 212 512 20 86