İstanbul Portalı >> etik >> Etkinlikler

ETKİNLİKLER
İstanbul Valiliği Etik Komisyon Başkanlığı Faaliyetleri:

2014 Yılında Yapılan Etkinlikler:
 
 

          T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 25 – 31 Mayıs 2014 Etik Günü ve Haftası nedeniyle yayınladığı “Etik Önerileri” duyurusu Valiliğimizin Etik Komisyonu Başkanlığının 21.05.2014 tarih ve 24198 sayılı yazısıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bildirilmiştir. Etik Haftası nedeniyle program ve etkinliklerde bulunan İlimiz Kaymakamlıkları ile Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından Etik Komisyonu Başkanlığımız bilgilendirilmiştir.


          Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 12.08.2014 tarih ve 551 sayılı yazısı gereği; Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Avrupa Birliği’nin birlikte yürütmekte oldukları “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı”na ilişkin, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonunda 11 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen toplantıda, hibe programı hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuş ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) katılanlarının soruları cevaplandırılmıştır. Bahis konusu toplantıya İstanbul’da faaliyet gösteren ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ve Valiliğimiz AB Proje Ofisi personelinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı, T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan Vekili Sayın Selçuk HONDU’nun açılış konuşması ile başlamış ve Başbakanlıktan görevlendirilen uzmanlar tarafından konu hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılarak tamamlanmıştır.


          T.C. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.09.2013 tarih ve 95199478 – 900/26132 sayılı yazısı ve eki Başbakanlık Etik Kurulunun 27.08.2013 tarih ve 639 sayılı “Etik Eğitimi” konulu yazısı gereğince; Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar ve Şişli Kaymakamlıkları ile İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne planlanan tarihlerde Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konusunda, İl Planlama Uzmanı (Etik Eğiticisi) Coşkun SARIYILDIZ’ın sunumuyla “Etik Eğitimi” verilmiştir. Bahis konusu Etik Eğitimleri hazırlanan program çerçevesinde devam etmektedir.

 

2013 Yılında Yapılan Etkinlikler:
 

          T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kuruluşuna ilişkin 5176 sayılı Kanun muvacehesinde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek üzere 25 -31 Mayıs 2013 Etik Günü ve Haftası münasebetiyle yayınladığı “Etik Önerileri” duyurusu; Valiliğimiz Etik Komisyonu Başkanlığının 24.05.2013 tarih ve 23529 sayılı yazısıyla İlimiz Kaymakamlıkları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bildirilmiştir. Bu manada, bahis konusu yönetmelikte yer alan Etik Davranış İlkelerinin afişler, billboardlar vb. yollarla “Uyulması Gerekli Etik Kurallar” olarak duyurulmasına önem verilmiştir.

          İlimiz Kaymakamlıkları, İlçe Belediyeleri ve İl Müdürlüklerince “Etik Haftası”nın anlam ve önemi hakkında, seminerler ve programlar düzenlenerek; Etik konulu slâyt, drama (Etik İlkeler Konuşuyor), şiir, akademisyenlerle sohbet ve müzik dinletisi vs. etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

              Ayrıca İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet İçi Eğitim Planı ve Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği gereği Valiliğimizce hazırlanan 2013 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde İstanbul Valiliği personeline, İstanbul Valiliği Etik Komisyonu Üyesi/Araştırmacı Abdulbaki BOYNİKOĞLU tarafından “Yolsuzlukla Mücadele ve Etik” konulu sunumda bulunulmuştur.

          T.C. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.09.2013 tarih ve 95199478-900/26132 sayılı yazısı ile bildirilen Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 27.08.2014 tarih ve 639 sayılı “Etik Eğitimleri” konulu yazısı gereğince; İstanbul Valiliği personeli için üç ayrı seminer düzenlenerek, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konusunda, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Planlama Uzmanı (Etik Eğiticisi) Coşkun SARIYILDIZ’ın sunumuyla “Etik Eğitimi” verilmiştir. Bahis konusu Etik Eğitimleri hazırlanan program çerçevesinde devam etmiştir.
 

2012 Yılında Yapılan Etkinlikler:
 

           T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 20.04.2012 tarih ve 448 sayılı “Etik Günü ve Haftası” konulu yazısı muvacehesinde; Valiliğimiz Etik Komisyonu Başkanlığı’nca bahis konusu yazı ekinde yer alan öneriler esas alınarak; Etik Gününün (25 Mayıs) ve Etik Haftası (25 Mayıs – 31 Mayıs) tarihlerinde kutlanması, İlimiz Kaymakamlıkları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ilgili yazıyla bildirilerek birçoğunda çeşitli etkinliklerle kutlanması sağlanmıştır

             İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet İçi Eğitim Planı ve Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği gereğince Valiliğimizce hazırlanan 2012 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde İstanbul Valiliği personelinin katılımı ile “Yolsuzlukla Mücadele ve Etik” konusu başta olmak üzere, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 29. maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik uygulamaların değerlendirilmesi ve karşılaşılan etik sorunlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunulmasını esas alan muhtevalı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.  


2011 Yılında Yapılan Etkinlikler:

 

           Pozitif Yaşam Derneğinin 02.02.2011 tarihli yazısıyla yürütülmekte olduğu belirtilen; “HIV/AIDS ile Yaşayanları Haklarına Yönelik Savunuculuk ve Farkındalık Yaratma” projesi kapsamında 08.02.2011 tarihinde düzenlenen “Yasal Çerçeve Oluşturmada İş Birliği Arama Toplantısına” katılım talebi üzerine (T.C.Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Valiliğimiz koordinasyonu dikkate alınarak) katılım sağlanmıştır.

           2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “Etik Günü” aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanması ile ilgili olarak; İlimiz Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hususunda, gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

         Pozitif Yaşam Derneğinin 09.05.2011 tarihli yazısıyla; yürütülmekte olduğu bildirilen “HIV/AIDS ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Savunuculuk ve Farkındalık Yaratma” projesi kapsamında 26 -27 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen “Uluslar arası HIV/AIDS Konferansı”na katılım sağlanmıştır.2010 Yılında Yapılan Etkinlikler:

 

          T.C.Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Avrupa Konseyi’nin işbirliğinde düzenlenen“Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik Projesi” kapsamında hazırlanan “Rehber Kitapçığı” ile ilgili olarak, İlimiz Kamu Kurum ve Kuruluşları bilgilendirilmiştir.

          30 Nisan 2010 tarihinde, Bakırköy Kaymakamlığı, bağlı İlçe Şube Müdürleri ve Personelinin katılımı ile; T.C.Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca görevlendirilen Kamu Görevlileri Etik Kurulu Uzman Yardımcısı Ömer KARACA’nın sunumuyla “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Etik Kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek – Etik Liderlik Semineri” düzenlenmiştir.

          2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “Etik Günü” aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanması ile ilgili olarak; İlimiz Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hususunda, gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

       Çeşitli Kamu Kurumlarındaki Etik Komisyonlarının, ihtiyaçlarını, uygulamada karşılaştıkları sorunlarını, kamu görevlilerinin komisyonlardan beklentilerini saptamak ve yapılması planlanan mevzuat değişikliği için öneriler geliştirmek amacıyla, T.C.Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Avrupa Birliği desteğinde yürütülen “Etik Komisyonları İhtiyaç Analiz Projesi” hakkında mülakat ve anket çalışmalarından oluşan araştırmayı yürütmek üzere görevlendirilen Doç. Dr Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN’e bahis konusu çalışmalarla ilgili (Valiliğimize bağlı Kaymakamlık ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bir kısmında.) gerekli destek sağlanmıştır.2009 Yılında Yapılan Etkinlikler:


          Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 5176 sayılı Kanun; 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun muvahecesinde, Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile başvuru Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik gereğince; Kamuda Etik Kültürünü yerleştirmek, Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgi olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamalarının değerlendirilmesi hususunda;

            Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi ve İlçe Kaymakamlıklarında Etik Komisyonları kurulmuştur.

          T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 01.12.2008 tarih ve 154 sayılı yazısı gereğince; Valiliğimiz resmi internet sitesinde Etik Komisyonunu tanıtıcı bir bölüm tahsis edilmiştir.

          13.01.2011 tarihinde “Kurum ve Kuruluşlarda Etik Kültürünü Yerleştirmek ve Geliştirmek, Personelin Etik Davranış İlkeleri Konusunda Karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve Etik Uygulamalarının değerlendirilmesi” hakkında; Başbakanlık Kamu Görevlileri Kurulunca belirlenen“Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi” ve “Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması” konulu araştırmayı yürütmekte olan Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA ve Araştırma Görevlisi Muhammed Erdal OKUTAN sunumunda, Etik Komisyon Başkanımız Vali Yardımcısı Mustafa ALTINTAŞ Başkanlığında, Etik Komisyon Üyelerimizin de katılımıyla seminer düzenlenmiştir.

           T.C.Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, 27.04.2009 tarih ve 335 sayılı yazısına istinaden, “Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik Projesi” kapsamında; 12-13-14-15 Mayıs 2009 tarihlerinde Etik Liderlik Seminerleri düzenlenmiştir.

         Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Etik Kültürünün ve bilincinin geliştirilmesi amacıyla, 25 -31 Mayıs Etik Haftası etkinlerinde kullanılmak üzere, T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanmış olan afişler İl Genelinde tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlara gönderilmiştir.

          T.C.Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile birlikte yürütülen “Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi” kapsamında eğitimlerde yararlanmak üzere, eğitici yetiştirilmesi amacıyla 05 -09 Ekim 2009 tarihlerinde düzenlenecek eğitime; İlimiz Defterdarlığı Defterdar Yardımcısı Ali AYÇİÇEK görevlendirilmiştir.

          T.C.Başbakanlık – OECD işbirliği çerçevesinde 26 – 27 Ekim 2009 tarihlerinde The Marmara Otelinde“OECD- MENA-Daha Temiz Bir Kamu Sektörü Tesis Etmek” kapsamında Bölgesel Dürüstlük Konferansı düzenlenmiştir.

 

 
Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00 Faks No: +90 212 512 20 86